Program obuke za organizacije civilnog društva


Nezavisna omladinska organizacija Rume i agencija New Era pripremili su posebne programe obuke za organizacije civilnog društva iz oblasti marketinga.


Dva seminara su u ponudi:

Seminar 1: Podsvesni uticaj poruke - Podsvesno delovanje poruka/slogana i opasnosti pogrešnih poruka

Trajanje: 240 minuta
Napomena: (po potrebi se može produžiti, za diskusiju sa slušaocima)
Namenjen za: NVO, Aktivistie i menadžere koji rade na osmišljavanju aktivnosti i projekata.
Cilj predavanja: Osnaživanje NVO sektora u povećanju snagu poruke koju šalju izbegavanjem opasnosti da njihove poruke nesvesno izazovu “bumerang” efekat
Benefit predavanja: Slušaoci će razumeti kako um funkcioniše: na svesnom i podsvesnom nivou. Unapređenje poruka na način da se izbegne njihovo suprotno ili negativno dejstvo.
Koncept predavanja: Teorija sa konkretnim primerima situacija i rečenica. Predavanje se oslanja na sublimalne sociološko/psihološke metode.
Osnovni sadržaj:


Seminar 2: Snažna poruka - Načini za konstruisanje snažne poruke, koja pokreće emocije i motiviše

Trajanje: 240 minuta
Napomena: (po potrebi se može produžiti, za diskusiju sa slušaocima)
Namenjen za: NVO, Aktiviste i menadžere koji rade na osmišljavanju aktivnosti i projekata.
Cilj predavanja: Da pomogne NVO sektoru da povećaju snagu poruke koju šalju, primenom posebnih metoda i tehnika
Benefit predavanja: Slušaoci će usvojiti metode kojima pojačavaju snagu svoje poruke. Slušaoci će usvojiti znanje i tehnike za uticaj na pogrešne stavove i predubeđenja.
Koncept predavanja: Teorija sa konkretnim primerima situacija i rečenica. Predavanje se oslanja na sublimalne sociološko/psihološke metode.
Osnovni sadržaj:

NAPOMENA:
Predavači dolaze kod Vas, a broj učesnika seminara nije ograničen. Optimalano 20 učesnika. Cena jednog seminara iznosi 277 eura u dinarskoj protiv vrednosti po seminaru.


Objavite na FaceBooku

Kursevi u ponudi

Linkovi

Partneri

New Era je član Američke Asocijacije Hipnotizera